Kursens mål är att du ska fördjupa dig ytterligare i Gamla testamentets exegetik och eventuellt också förbereda dig för forskarutbildning i ämnet. Kursen kan bestå av två valfria tema- eller litteraturkurser på vardera 7,5 hp eller av författande av en magisteruppsats på 15 hp, där du självständigt och kritiskt bearbetar ett gammaltestamentligt problem med den vetenskapliga exegetikens metoder.