Kursens mål är att ska du tillägna dig utökade och fördjupade kunskaper om valda texter från den lukanska traditionen, Uppenbarelseboken och Jakobsbrevet samt utveckla dina kunskaper i nytestamentlig grekiska och din hermeneutiska medvetenhet. Det sker genom en textkurs på 7,5 hp samt en valfri metod-, tema- eller litteraturkurs.