Kursens mål är att du ska förvärva kunskaper om vilka möjligheter och hinder det finns inom ramen för olika religioner för att de ska kunna bidra till att stärka mänskliga rättigheters status. Både argument för och kritik mot mänskliga rättigheter som förekommer inom olika religioner studeras och granskas. Målet är också att ge kunskap om skilda teorier om global rättvisa och deras relation till teorier om mänskliga rättigheter.