Kursen vänder sig till dig som utbildar dig till arbete inom näringslivet eller till dig som redan är yrkesverksam inom privata företag. Målet är att ge kunskaper om skilda teorier inom företagsetiken och att ge underlag för en kritisk diskussion om etik och privat företagande. Kursens mål är också att ge dig färdighet till självständig reflektion kring sådana frågor som gäller företagens moraliska ansvar, relevansen av en intressentmodell och skilda normativa positioner inom affärsetiken.