Ingmar Bergman har som konstnär och kulturpersonlighet präglat modern filmhistoria. Genom hela livsverket syns ett stråk av dialog med en gudomlig verklighet. Vilka livsfrågor återkommer han till och hur förhåller han sig till olika kristna traditioner? På vilka sätt är hans religionskritik viktig i vår egen samtid? Den här kursen erbjuder ett vetenskapligt rum för diskussion av sådana frågor utifrån Bergmans egna texter och filmer samt teologisk och filosofisk litteratur.