Politisk representation är en förutsättning för mänskligt liv i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt finns det många som lever osynliga och osynliggjorda liv i sådana samhällen, till exempel flyktingar och invandrare. Detta kan leda till en kränkning av deras mänskliga rättigheter och att deras människovärde skadas. Vad är det att vara människa? Vad betyder det att ha en röst? Hur kan man vittna om erfarenheter som tystats? Genom att lyfta fram den dubbla betydelsen av ordet representation som både etiskt och estetiskt begrepp diskuterar vi med hjälp av vittneslitteratur och andra texter de osynliggjordas möjligheter att höras och representeras.