Kursen ger god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om ryska språket. Kursen består av följande tre delkurser: - Grammatik 5 hp - Skriftlig språkfärdighet 5 hp - Muntlig språkfärdighet 5 hp