Kursen består av följande två delkurser: - Ryska språkets framväxt, 7,5 hp - Text, 7,5 hp