Kursen ger mycket god och allsidig praktisk språkfärdighet, gedigna teoretiska kunskaper om ryska språket samt fördjupade kunskaper om rysk idéhistoria med läsning av relevanta texter i original. Kursen består av tre delkurser. Möjlighet att delta i undervisningen via internet erbjuds.