Kursen består av en obligatorisk delkurs Examensarbete om 15 hp. Dessutom läser man två valfria delkurser om 7,5 hp vardera.