Kursen belyser några huvudlinjer i språkvetenskapens utveckling i synnerhet inom slavistiken fram till nutiden.