Kursen ger de första grunderna - med både praktisk och teoretisk inriktning - i serbiska/kroatiska/bosniska.