Kursen ger dig säkra teoretiska och praktiska kunskaper i serbiska/kroatiska/bosniska. Dessutom ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete. Kursen består av tre delkurser:- Examensarbete, 15 hp- Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp- De slaviska standardspråkens historia, 7,5 hp