Kursen ger dig säkra teoretiska och praktiska kunskaper i serbiska/kroatiska/bosniska. Dessutom ska den ge insikt i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete. Kursen består av tre delkurser: - Examensarbete, 15 hp - Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp - De slaviska standardspråkens historia, 7,5 hp