Kursen innehåller en grundläggande genomgång av språkområdets historia, politiska förhållanden, kultur och geografi samt av slaviska folk och språk.