Kursen omfattar 30 hp och består av sex delkurser om 5 hp där två kurser läses parallellt under tre terminer. De två första terminerna läser du grammatikkurser vid Språkvetenskapliga fakulteten samtidigt som du studerar kurser i läroplanskunskap och didaktik vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Delkurserna vävs in i varandra genom att seminarier knyter an till läromoment i de parallella momenten. Den avslutande terminen läser du kurser vid den språkvetenskapliga fakulteten. Även här framhävs det didaktiska perspektivet genom seminarieuppgifterna.