2D-animation handlar om att skapa storyboards, karaktärer och bakgrunder som animeras i tvådimensionella miljöer. I denna introduktionskurs kommer du att utforska de centrala begreppen i animation och berättande, samt producera din egen animerade karaktär. 

Kursen innehåller animationsteori samt grundläggande design- och animationstekniker för tidslinjebaserad animation och för spel. I kursen ingår en översikt av den rörliga bildens utveckling, grundläggande traditionella och digitala tekniker, karaktärsutveckling och animation, samt självständiga praktiska övningar i Adobe Animate. Kursen avslutas med ett mindre projektarbete där studenten får möjlighet att utveckla egna färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt.