2D-animation fokuserar på att skapa storyboards, karaktärer och bakgrunder som animeras i tvådimensionella miljöer. Kursen är en fortsättning på ”Animation i 2D 1 - teori och praktik” och fokuserar på animationsproduktion och de steg som måste tas innan och under tillverkning av en animerad film. Under denna kurs kommer du att producera en kort animerad film och därmed få möjlighet att gå igenom de olika stegen som ingår i produktion av en animerad film så som berättande, konceptutveckling, design, karaktärsutveckling, storyboards, och layout. Kursen bygger på animationsteori, design och avancerade animationstekniker för spel och tidslinjebaserad animation.

I kursen ingår en genomgång av animationstekniker, planering av en animerad film, fördjupad karaktärsanimation, iscensättning samt självständiga praktiska övningar i Adobe Animate. Kursen avslutas med ett eget projektarbete där du får möjlighet att utveckla egna färdigheter på ett självständigt och kreativt sätt.