Kursen behandlar användning och utveckling av Application Programming Interface (API). Under kursen får du utveckla flera mindre ramverk och komponenter av funktionalitet för extern användning utan direkt insyn i implementationsdetaljer. Du använder även flera ramverk och gränssnitt utvecklade av andra med ett gemensamt kontrakt.