I kursen får du lära dig att producera kod av hög kvalitet och hög tillgänglighet för andra utvecklare att använda. Undervisningen sker i C++ och fokuserar på gränssnittsdesign, clean code och testning. Genom föreläsningar och praktiska övningar får du kunskap om idiomatisk modern C++, expressiv kod, automatisk testning och testdriven design.