Utbildningen innehåller två inriktningar, dels en nordsamisk, dels en sydsamisk, som båda ger en orientering i samiskans ställning som minoritetsspråk. Den nordsamiska inriktningen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i nordsamiska och grundläggande kunskaper i lulesamiska. Den sydsamiska inriktningen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i sydsamiska och grundläggande kunskaper i umesamiska.