Utbildningen ger fördjupade teoretiska kunskaper i sydsamiska och ökad färdighet i att tala och skriva sydsamiska samt fördjupade kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.