Kursen består av fyra delkurser: Swahili 1, Östafrikansk historia, kultur och samhälle, med inriktning på swahilikulturen, Swahili 2 och Swahilitexter.