Kursen består av fyra delkurser: Praktisk swahili, Swahililitteratur, Swahili 3, Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk.