Nybörjarkurs i modern swahili, i första hand det moderna tal- och litteraturspråket. Den allmänna fonetikens och grammatikens grundbegrepp och terminologi genomgås med tillämpning på swahilisspråkets fonetiska system. Övningar i talspråk och intonation. Den moderna swahilins morfologi, ordbildningslära och det väsentligaste av syntaxen. Läsning av elementära prosatexter och dialoger. Översättningsövningar till och från swahili. Genomgång av en enklare handbok.