Fortsättning av nybörjarkurs i modern swahili, i första hand det moderna tal- och litteraturspråket. Övningar i talspråk och intonation. Djupare genomgång av den moderna swahilins morfologi och syntax. Läsning av enklare prosatexter. Översättningsövningar till och från swahili. Genomgång av en enklare handbok.