Bantuspråkens klassifikation och historia. Rekonstruktioner av protospråk. Bantuspråkens morfologi och syntax står i fokus, men kursen behandlar även deras fonologi och lexikon. Av särskild vikt är jämförande studier av bantuspråkens nominala och verbala strukturer, till exempel substantivklasser, kongruenssystem, TAM (tempus, aspekt och modalitet), verbavledning.