Swahililitteraturens historiska utveckling. Genrer inom poesi och prosa. Kvinnans roll inom den litterära traditionen. Swahilispråket och -litteraturen i förhållande till kolonialismen och de framväxande självständiga staterna.