Kursen ägnas åt läsning och översättning av olika typer av texter, främst litterär prosa och faktatexter. Kursen kräver grundläggande kunskaper från Swahili 1.