Kursen ger en introduktion till den klassiska syriskans grammatik, samt en orientering om kulturerna i Främre Orienten.