Kursen ger en grundläggande introduktion till den klassiska arameiska/syriska litteraturen och de viktigaste författarna inom denna.