Detta är en kurs för dig som vill bli bekant med det största finsk-ugriska språket som inte är likt något annat välkänt språk. Om du har varit i Ungern, blev förälskad i landet och önskar åka tillbaka, eller om du har ungerska släktingar som du skulle vilja kommunicera med på ungerska, eller om du helt enkelt är intresserad av ett spännande språk, kan vår kurs hjälpa dig. Många ungrare kan bara ungerska, så om du önskar kommunicera i Ungern, kan det vara nyttigt att ha språkkunskaper. Ungerska är besläktad med finska, estniska, samiska och ett tjugotal språk som talas i Ryssland, men skillnaderna mellan ungerska och finska är ungefär så stora som mellan svenska och ryska. Kursen ger dig en introduktion till ungerskt uttal, ordförråd och språkstruktur. Den ger grundläggande teoretiska kunskaper och lägger en säker grund för den praktiska användningen av språket. Kursen är framförallt avsedd för nybörjare, men den kan också passa för studerande som tidigare har lärt sig lite ungerska och som önskar få struktur på sina kunskaper.