Kursen ger dig en ökad förståelse för informationssystem och digitalisering som omfattar både människor och datorsystem. Bland annat fördjupar kurserna dina kunskaper inom programmering, systemutveckling och databasteknik. Genom att kurserna kombinerar teori och praktiska tillämpningar lär du dig att utveckla användbara digitala system och databaser.