Följ läkemedelutvecklingen från idé till registrerad produkt. På masterprogrammet i läkemedelsutveckling får du en fördjupad kunskap om läkemedelsutveckling. Programmet är tvåårigt och ger en fördjupning inom läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och tillverkning. Masterprogrammet inleds med en obligatorisk introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng (hp). Därpå följer de första tre terminerna ytterligare teoretisk fördjupning med valbara kurser. Programmet avslutas med ett fördjupningsprojekt om 30 hp.

För inriktning mot läkemedelskemi finns valbara kurser såsom bland annat Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign och Tillämpad läkemedelsanalys.

Valbara kurser för inriktning mot läkemedelsutveckling i biologiska system är bland annat Modeller för biologiska system och Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans.

För inriktningen mot läkemedelsformulering och tillverkning finns valbara kurser som till exempel Läkemedelsformulering och Läkemedel- kvalitetssäkring och regulatoriska krav.

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppövningar. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande (PBL). Kurserna ges generellt på heltid och dagtid. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid och/eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser.

Programmet leder till en farmacie masterexamen. Möjlighet finns till etappavgång efter 60 hp och då erhålla en famacie magisterexamen.