Masterprogrammet i läkemedelsmodellering vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom det tvärvetenskapliga området läkemedelsmodellering, där biologi, kemi och farmaci blandas med datavetenskap, matematik och statistik. Masterprogrammet i läkemedelsmodellering ger dig de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs i detta spännande och dynamiska forskningsområde. Under programmet kommer du att möta ledande forskare inom de olika disciplinerna av läkemedelsmodellering, och du kommer också själv få möjlighet att bidra till forskningen genom fördjupningsprojekt. Uppsala universitet har världsledande forskning inom de många aspekterna av läkemedelsmodellering. I detta mastersprogram får du en teoretisk bas och praktisk erfarenhet av hur prediktiva modeller används i hela kedjan i utvecklingen av nya läkemedel, från design av läkemedelssubstansen, via dess farmakologiska, biofarmaceutiska och toxikologiska effekter, till dess kliniska användning. Programmet leder till en farmacie masterexamen med läkemedelsutveckling som huvudområde.