Vill du hjälpa människor till bättre läkemedelsanvändning och ha en framtidssäker yrkesexamen med god arbetsmarknad? På Receptarieprogrammet i Uppsala studerar du läkemedel med utgångspunkt i människokroppen och dess sjukdomar. Läkemedel är ett fält är i ständig utveckling och samhället behöver alltid nya experter. Receptarieprogrammet är en treårig utbildning med fokus på läkemedelsanvändning. Du lär dig hur läkemedel fungerar och påverkar våra kroppar. Du får insikt i etiska aspekter och aktuella samhällsutmaningar. Dessutom styr du själv hur du specialiserar din kompetens med en fem veckor valbar kurs. Receptarieprogrammet, inklusive tio veckor praktik på apotek, leder till receptarieexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen ansöker du hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för arbete som receptarie inom apoteksbranschen eller övrig hälso- och sjukvård. Med rätt kombination av kurser och fördjupningsprojekt kan även leda till en farmacie kandidatexamen. Karriär: Som receptarie arbetar du som läkemedelsspecialist inom olika delar av samhället. Viktiga arbetsuppgifter är kommunikation och rådgivning kring läkemedel och deras användning, men du kan även ha en arbetsledande funktion. På Receptarieprogrammet utvecklar du din professionella förmåga genom en serie delkurser som löper genom hela programmet. De har fokus på färdigheter viktiga för dina framtida arbetsuppgifter; kritisk värdering, skriftlig och muntlig kommunikation, självständigt arbete, arbete i team och arbete med andra professioner. Ort: Uppsala Starttermin: höst och vår