Masterprogrammet i arkeologi vänder sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om det förflutna genom en kombination av materiella och textuella källor. Programmet ger dig förmågan att göra avancerade analyser och planera stora projekt. Du utvecklar också avancerade färdigheter som att granska och utvärdera olika typer av källmaterial och påståenden. Du har även möjlighet att under fem eller tio veckor göra praktik inom en relevant yrkesmiljö, såsom länsmuseer, arkiv, länsstyrelser, uppdragsarkeologisk verksamhet eller andra kulturvårdande verksamheter. En examen från den avancerade nivån gör dig behörig till forskarutbildningen i arkeologi. Tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet. 

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med arkeologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).