Kultur hör till den i dag snabbast växande ekonomiska sektorn i Sverige. Arbetsmarknaden för en kulturentreprenör är därför väldigt vid. Driftiga kulturentreprenörer behövs inom både museisektor, turism och upplevelse- industri. På kandidatprogram i kulturentreprenörskap får du kombinera humanistiska ämnen med praktiskt orienterade kurser. Kombinationen ger dig en vid arbetsmarknads- kompetens oavsett om du vill jobba som egenföretagare eller som anställd. En kulturentreprenör förmedlar och tolkar kulturella uttryck av olika slag, exempelvis konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och moderna media. Under det senaste decenniet har arbetsmarknaden förändrats för kultur- vetare. De fasta tjänsterna har blivit färre och de tidsbegränsade projektanställningarna fler. Allt fler egna företag startas inom denna sektor. Kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet ger dig teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor som du behöver för att klara dig på en flexibel och föränderlig arbetsmarknad. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med något av följande huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap. KARRIÄREfter programmet kan du arbeta till exempel som museiintendent, antikvarie, producent, utställningsanordnare, kultursekreterare, kulturstrateg, gallerist, konsult, utredare, debattör, föreläsare, redaktör, kulturskribent. Om du vill läsa vidare kan du ta en master- eller magisterexamen. Ort: UppsalaStarttermin: Höst