Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys är ett tvärvetenskapligt program som utvecklar dina färdigheter och förmågor för att skapa en fördjupad förståelse av dagens och morgondagens kultur och samhälle. Du får en djup insikt i samtidens politiska debatter och sociala frågor. Din förmåga att tänka självständigt, ifrågasätta, argumentera, kritiskt granska och diskutera tränas genomgående i programmet. Du får även möjlighet att förstå dagens komplexa, mångkulturella och globala samhälle från olika vetenskapliga perspektiv. Uppsala universitets program i kultur- och samhällsanalys skiljer sig från jämförbara program i Sverige bland annat genom att tyngdpunkten ligger på etik och samhällsfilosofi. Programmets stomme utgörs av kurser i praktisk filosofi (90 hp). Med kunskaper från kurser i statsvetenskap eller kulturantropologi ges du också möjligheten att använda det filosofiska kritiska tänkandet på konkreta samhällsfrågor och problem förknippade med demokratins utveckling, globalisering och urbanisering. Du får dessutom ökad insikt i betydelsen av normer, värderingar och materiella villkor för förståelsen och analysen av samhället och kulturen. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med praktisk filosofi som huvudområde. KARRIÄRKultur- och samhällsanalytiker från Uppsala universitet kan arbeta både i näringslivet och offentlig sektor som: utredare, projektledare, informationsansvariga, informatörer, skribenter, omvärlds- och konsekvensanalytiker, handläggare och konsulter. Programmet ger bland annat behörighet till masterutbildning i praktisk filosofi. Ort: UppsalaStarttermin: Höst