Det finns ett stort behov av språkkompetenta Rysslandsexperter inom myndigheter, företag, media, kulturinstitutioner och andra som har verksamhet riktad mot Ryssland och dess närområden. Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer ger dig en hög kompetens inom det ryska språket i kombination med områdesexpertis och ett vetenskapligt förhållningssätt. Det förbereder dig för kvalificerade uppdrag som till exempel analytiker och utredare.Utbildningen inom programmet är indelad i två inriktningar: en som inte förutsätter förkunskaper i ryska och en specialiseringskurs som bygger på att du har en filosofie kandidatexamen i ryska.Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med ryska som fackspråk som huvudområde.