Vill du projektleda spelproduktioner från idé till färdig produkt? Inom kandidatprogrammet i speldesign och projektledning får du träning i att leda och stötta arbetslag, övning i kommunikation samt verktyg för att planera och utvärdera spelutvecklingsprojekt i en internationell miljö. Programmet ges på Uppsala universitet - Campus Gotland i Visby, en studiemiljö som är präglad av närheten mellan lärare och studenter. Som speldesigner behöver du en god kommunikativ förmåga, både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen tränar dig i att uttrycka dig muntligt såväl som i text, bild och spel. Som projektledare får du kunskaper i gruppdynamik, planering och spelspecifik produktionsmetoder. Du kommer också att få träna dina samarbetstekniska färdigheter eftersom dessa behövs i komplexa och ofta internationella spelutvecklingsprojekt. Inom programmet varvas projekt inom praktisk spelutveckling med teoretiska kurser inom speldesign och industriell teknik. Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards. Programmet ges på engelska och leder till en filosofie kandidatexamen med speldesign som huvudområde. Karriär: Bland våra utexaminerade studenter finns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign. Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram. Ort: Visby Starttermin: höst