På magisterprogrammet i textilvetenskap utvecklar och fördjupar du dina textilvetenskapliga färdigheter, som du sedan kan använda inom en yrkeskarriär som exempelvis forskare eller museitjänsteman. Programmets kurser ger metodologisk och teoretisk kunskap som förbereder dig inför uppsatsarbetet och ger viktiga redskap som du kan använda då du utför skriftliga uppgifter i ett kommande yrkesliv. Ämnet textilvetenskap är genom sitt både historiska och hantverksteoretiska fokus på textilhistoria unikt ur ett internationellt perspektiv. Ingen annan liknande utbildning har ett både praktiskt och teoretiskt perspektiv. På magisterprogrammet i textilvetenskap utvecklar du din förmåga att skriftligt och muntligt tolka och analysera såväl textila föremål och källor som företeelser och hantverksprocesser. Den praktiska kunskapen om textila föremål och textilt hantverk förenas med vetenskap inom textilvetenskapen. Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med textilvetenskap som huvudområde.