Masterprogrammet i forensisk vetenskap ger dig kunskap om hur biologiska och kemiska analyser används i brottsutredningar och inom många andra områden. Många av de laborationer och övningar som ingår i utbildningen har anknytning till kriminaltekniska fråge­ställningar och ny forskning, men metoderna som används är generella och används inom olika områden exempelvis:- brottsutredningar- toxikologiska analyser- miljöutredningar/analyser- farmaceutisk och bioteknologisk industri- medicinsk genetik/ molekylärbiologiskalaboratorier- historiska eller forensiska DNA-analyserMasterprogrammet i forensisk vetenskap är således en bred utbildning med stark forskningsanknytning. Utbildningen förbereder dig för forskarutbildning, en karriär inom forensisk vetenskap eller arbete inom andra områden.