Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver och läser. Några kan dock inte delta i den ständigt pågående kommunikationen. När svårigheterna har en medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. Eftersom all kommunikation utgår från hjärnan krävs god kunskap om hjärnans anatomi och funktion.Logopedutbildningen är fyraårig. Du läser kurser inom logopedi, lingvistik och fonetik, medicin, och psykologi. Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är en viktig kunskap vid tal- och språkbedömning. På programmet ingår också praktik.Som logoped arbetar du med språk, tal och röst och du blir även medicinskt kunnig på sväljfunktionens anatomi och fysiologi. Sväljproblem är ofta akuta och en snabb bedömning av logoped är viktig för att avgöra om patienten är i riskzonen för att få mat eller dryck i luftvägarna.Logopedprogrammet leder till en logopedexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.Karriär: Vanliga arbetsplatser är sjukhusens logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar samt inom habiliteringsverksamhet. Många logopeder arbetar även på språkförskolor och skolor. Idag behövs ökad kunskap om språkanvändning hos personer med andra och fler modersmål än svenska. Programmet förbereder dig också för fortsatta studier och forskarutbildning vid universitetet.Ort: UppsalaStarttermin: vår