Vill du arbeta med mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt? Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig till dig som vill arbeta med mänskliga rättigheter inom till exempel olika internationella organ, statsförvaltning, utbildning eller massmedia. Utbildningen ger dig kunskaper om och förmåga att studera och analysera mänskliga rättigheter ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv. Masterprogrammet ger dig förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället. Du studerar innebörden av rättighetsbegrepp samt internationella, nationella och regionala mekanismer för rättsligt skydd av de mänskliga rättigheterna. Vidare ger programmet dig kompetens att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom området samt att formulera och besvara egna forskningsrelevanta frågor. Programmet innehåller kurser som: - Mänskliga rättigheter och demokrati - Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa - Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa - Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter Du får även möjlighet att genomföra fältstudium eller praktik i internationell miljö eller i Sverige. Programmet leder till en teologie masterexamen om 120 hp (Master of Arts in Theology, 120 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en teologie magisterexamen om 60 hp (Master of Arts in Theology, 60 credits) med mänskliga rättigheter som huvudområde.