Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor och vill få möjlighet att utveckla ett konstruktivt kritiskt tänkande och fördjupad argumentation i sådana frågor. Programmet hjälper dig att utvecklas till en potentiell samhällsdebattör - en person som har funderat mycket kring sitt eget engagemang och som kan argumentera för sina idéer i det offentliga samtalet. Programmet ger dig kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid. Du får redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang. Programmet ger dig även förmåga att skriva längre vetenskaplig text och färdigheter i projektutvärdering. Programmet är internetbaserat och all undervisning sker online. Undervisningen sker på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå. Programmet leder till en teologie masterexamen med religionsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en teologie magisterexamen.