Siktar du på ett arbete där du kombinerar både IT och ekonomi? Digitaliseringen av samhället innebär nya förutsättningar för kommunikation och samverkan mellan människor, företag och myndigheter. De senaste decenniernas utveckling medför att det finns behov av medarbetare som har förståelse för digitalisering med avseende på såväl affärs- och verksamhetsfrågor som informationstekniska frågor. Kandidatprogrammet i digital affärsutveckling vänder sig till dig som är intresserad av dessa utmaningar.

Studierna omfattar både företagsekonomi och informationssystem. Under utbildningen lär du dig att analysera, tolka och förstå ekonomiska frågeställningar som uppstår i organisationer såväl som i samhället. Du tränas i att värdera och kritiskt tolka ekonomisk och teknisk information för att kunna bedöma hur denna information påverkar och kan bidra till organisationers digitala affärsutveckling. Programmet ges i Visby.

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med antingen företagsekonomi eller informationssystem som huvudområde.

Kombinationen IT och ekonomi skapar möjligheter till arbete inom många olika branscher. Med din kompetens har du möjlighet att arbeta inom såväl stora som små företag som efterfrågar analytiska och problemlösande digitala affärsutvecklare. Du kan arbeta med affärs- utveckling men också med IT-strategiska frågor, systemutveckling, databaser och dataanalys, projektledning, försäljning, budget och revision.