Kandidatprogram i företagsekonomi är en ekonomutbildning för framtida ledare som vill bidra till att skapa en hållbar värld. Programmet har företagsekonomi som huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen bas för ledningsbefattningar inom företag och förvaltning. Därutöver bereds du möjlighet till såväl fördjupning som betonar ansvar och etiska aspekter samt breddning inom andra områden. Du utvecklar såväl djupa kunskaper i företagsekonomi som din förmåga att analysera och kommunicera i både tal och skrift. I programmet har du också möjlighet att bredda dina kunskaper genom att läsa kurser i andra ämnesområden. Det gör att din examen kan få en unik profil. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Karriär: Arbetsmarknaden för dig som har en examen inom företagsekonomi är bred. I och med att du på programmet kan välja flera biområden har du stora möjligheter att skaffa en intressant yrkeskarriär. Du kan skapa en karriär i vilken du bidrar till en hållbar utveckling och en bättre värld. Som ekonom kan du jobba inom organisationer såsom tjänsteföretag, industriföretag, handelsföretag, banker, finansbolag, försäkringsbolag, statliga och kommunala myndigheter, organisationer, revisions- och konsultbyråer. Ort: Visby Starttermin: höst