Har du kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne och intresse för utvecklingen i Ryssland och det post-sovjetiska området? Vill du lära dig eller vidareutveckla dina kunskaper i det ryska språket? Vill du få en unik kombination av ämnes- och språkkunskaper som efterfrågas på dagens arbetsmarknad både nationellt och internationellt? Då är det ett program för dig!Masterprogrammet i Rysslands- och Eurasienstudier är en ny tvåårig internationell utbildning som erbjuder en unik kombination av kunskaper om Ryssland och det post-sovjetiska området och intensiva studier i det ryska språket. Utbildningen har en utpräglat mångvetenskaplig karaktär och inbegriper studiet av Rysslands och Eurasiens politik, ekonomi, historia, kultur och samhälle. Under programmets gång ges du även möjlighet till en halv termins praktik eller intensiva språkstudier i ryska på ett europeiskt eller ryskt partneruniversitet.Programmet leder till en filosofie masterexamen med euroasiatiska studier som huvudområde. Karriär: Myndigheter, företag och internationella organisationer har ett stort behov av områdesexperter då det i nuläget råder brist på specialister med denna kompetens både nationellt och internationellt. Du förbereds för kvalificerade analys- och utredningsarbeten inom privata och offentliga organisationer, myndigheter och företag, både nationella och internationella, samt för en akademisk karriär.