Vill du ha en modern och konkurrenskraftig IT-utbildning? Vill du lära dig att designa och utveckla lättillgängliga och effektiva datasystem? Då ska du läsa kandidatprogrammet i systemvetenskap. Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Under utbildningen förbereds du för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla nya eller vidareutveckla redan befintliga IT-system.

Programmets fokus är människors användning av IT i olika verksamheter. Du kommer att lära dig designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben, och programmering med moderna programmeringsspråk, det vill säga hur man lägger upp och styr en dators arbetssätt.

För att påbörja utbildningen krävs inga särskilda IT-kunskaper. Däremot är det bra om du är intresserad av hur IT kan stödja människor i arbete och vardagsliv.

Utbildningen kan läsas antingen i Uppsala (inriktning Systemutveckling) eller i Visby (inriktning Programvaruteknik). Båda inriktningarna leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde.

Som systemvetare kan du jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, både nationellt och internationellt. Du inte bara följer utan leder den snabba utvecklingen inom IT-området.

Ort: Uppsala och Visby

Starttermin: Höst