På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor möjlighet att skapa din egen profil. Masterprogrammet i biologi har en stark forskningsanknytning och du kan skaffa dig spetskompetens med stort djup inom ett visst område eller om du så önskar istället en stor bredd inom biologiområdet. Du har också möjlighet att kombinera biologistudierna med andra ämnen. Programmet har flera inriktningar som kännetecknas av en eller flera kärnkurser, en rekommenderad kursföljd samt ett för inriktningen relevant examensarbete. Du kan också välja olika kurskombinationer utanför dessa inriktningar. Inriktningarna är:  - Cell- och molekylärbiologi - Ekologi och naturvård - Ekosystem och akvatisk ekologi - Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Evolutionsbiologi - Genetisk och molekylär växtbiologi - Immunologi och mikrobiologi - Miljötoxikologi - NABiS - samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik. Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska. Programmet leder till naturvetenskaplig masterexamen med biologi som huvudområde.